Short Stories

A Welsh Short Story

Okay, the daily prompt asked for a story in dialect. I am terrible at writing dialect but I have had a go at Welsh… Actually that’s a bit of a lie. Only a few of the words I filled in the rest I had to run through a translator, so any Welsh readers – have a look and I am sorry for any mistakes. 🙂 This is a Welsh story and a situation that happened in Wales, so I think it ought to be in Welsh. And for those who don’t speak/read Welsh I’ve popped the English one below.

Premonition

Yr wyf yn eich achub , ond nad oeddech yn cydnabod fy tonnau yn hapus ac yn gwenu wyneb . Yn lle hynny i chi chwifio llaw ar mi cyrliog i mewn i dwrn ac , er na allwn clywed chi, yr wyf yn gwybod eich bod yn sgrechian . Rwy’n eistedd yn ôl ac yn meddwl – ni welsoch chi ? Na wnaethoch , beth welsoch chi yn yrrwr wraig yn gweithredu fel dick , ond yr wyf yn arbed i chi . Mae’r ysgwyd – trap o 4×4 o flaen byth yn arafu nac yn cyflymu , ond pan es i basio yn eich saethu o gwmpas y gornel. Gwir , yr ydych yn mynd yn rhy gyflym , ond yr oedd yr unig ddarn o ffordd i gyflymu neu i basio cyn cael ei lyncu i fyny gan eu tro tynn a darnau cul . Yr wyf yn edrych . Gwelais ac yr wyf yn brecio . Byddwch yn gweld, fy car yn diesel ac , ni waeth pa mor galed yr wyf yn rhoi fy nhroed ar y sbardun ni fyddwn wedi gwneud yn . Gwelais , mewn fflach , chi a fi gyfarfod mewn casgliad o fetel miniog a gwydr wedi torri . Felly, yr wyf brecio . Yna brecio ychydig yn fwy fel y cerbyd wrth fy ymyl arafu. Yna , mewn symudiad yn unig weld ar ffilmiau gydag actorion fel Bruce Willis , yr wyf yn siglo yn ôl y tu ôl i’r rhuglen – trap . Yna mi gwenu. Perygl osgoi . Nid oedd y 4×4 o flaen mi, neu yn cydnabod y rhan medrus o yrru . Rwy’n chwifio i chi gyda gwên yn dangos fy nannedd ac yn awyddus i rannu profiad ein gwrthdrawiad agos. Ac mi a glywais yn fy mhen eich geiriau – Knobber ! Cael gafael ffycin !

Premonition

I saved you but you didn’t acknowledge my happy wave and smiling face. Instead you waved a hand at me curled into a fist and, although I couldn’t hear you, I knew you were screaming. I sat back and thought – did you not see? You didn’t; what you saw was a woman driver acting like a dick, but I saved you. The rattle-trap of a 4×4 in front never slowed nor speeded up, but when I went to overtake it you shot around the corner. True, you were going too fast, but it was the only stretch of road to speed or to overtake before being swallowed up by tight turns and narrow passages. I looked. I saw and I braked. You see, my car is a diesel and, no matter how hard I put my foot on the accelerator I wouldn’t have made it. I saw, in a flash, you and me meeting in a collection of sharp metal and broken glass. So I braked. Then braked some more as the vehicle beside me slowed. Then, in a move only seen on films with actors like Bruce Willis, I swung back behind the rattle-trap.  Then I smiled. Danger averted. The 4×4 in front did not acknowledge me or the deft bit of driving. I waved to you with a smile showing my teeth and wanting to share the experience of our near collision. And I heard in my head your words – Knobber! Get a fucking grip!

13 thoughts on “A Welsh Short Story

    1. It is very musical. I’ve lived here over 10 years now and I’ve noticed that my voice has got a Welsh lilt to it. Although I don’t notice until I go away. As for Welsh – well I only know a little – tipin bach. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s